„Zaproszenie na II Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Katowice. Spodek 29-30 III 2014r.”

0
247


Pula nagród wynosi minimum 25. ooo zł, w tym 7. 000 zł w nagrodach finansowych!!  


Nie zapomnijcie się zapisać i dokonać przelewu do 20 marca! Po tym terminie wpisowe wzrasta o 100%!!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II SZACHOWEGO TURNIEJU PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
KATOWICE-SPODEK, 29-30.03.2014
Turniej patronatem honorowym objęli:
Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice
Ákos Kriza, Prezydent Miasta Miszkolc
1. ORGANIZATORZY:
Miasto Katowice
Miasto Miszkolc
Śląski Związek Szachowy

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

HetMaN Szopienice
UKS Pałac Młodzieży Katowice
UKS 21 Podlesie
KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

3. TERMIN I MIEJSCE:

29-30.03.2014, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek
Aleja Wojciecha Korfantego 35, Katowice

4. STRONA INTERNETOWA:

www.chesscup.pl
5. SĘDZIA GŁÓWNY, DYREKTOR TURNIEJU
Sędzia główny: FA Michał Wejsig, email: wejszach@wp.pl
Dyrektor turnieju: Łukasz Turlej, email: chesscup.pl@gmail.com

6. SYSTEM ROZGRYWEK:
a) Indywidualny turniej szachowy grany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
b) Grupy turniejowe:
GRUPA OPEN – turniej otwarty dla wszystkich chętnych
GRUPA A – juniorzy rocznik 1999 lub młodsi
GRUPA B – juniorzy rocznik 2001 lub młodsi
GRUPA C – juniorzy rocznik 2003 lub młodsi
GRUPA D – juniorzy rocznik 2005 lub młodsi
GRUPA E – juniorzy rocznik 2007 lub młodsi
c) Tempo gry:
GRUPA OPEN – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA A – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA B – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA C – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA D – 2 x 30minut na całą partię, możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej
GRUPA E – 2 x 30minut na całą partię, możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Zgłoszenie się na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_521/
lub nadesłanie na adres chesscup.pl@gmail.comzgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, nazwę klubu oraz nazwę grupy rozgrywkowej.
b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 20.03.2014 przelewem na konto:
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
Śląski Związek Szachowy w Katowicach
ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze
Koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: TSz Katowice – i podaniem, jakich zawodników dotyczy opłata.
Po terminie 20.03.2014 wpisowe we wszystkich grupach będzie wyższe o 100%!!

8. WPISOWE:
a) Dla zawodników opłacających wpisowe w terminie do 20.03.2014:
GRUPA OPEN – 50 PLN lub 15 EUR
GRUPA A – 30 PLN lub 10 EUR
GRUPA B – 30 PLN lub 10 EUR
GRUPA C – 30 PLN lub 10 EUR
GRUPA D – 30 PLN lub 10 EUR
GRUPA E – 30 PLN lub 10 EUR
b) Dla zawodników opłacających wpisowe po terminie 20.03.2014:
GRUPA OPEN – 100 PLN lub 30 EUR
GRUPA A – 60 PLN lub 20 EUR
GRUPA B – 60 PLN lub 20 EUR
GRUPA C – 60 PLN lub 20 EUR
GRUPA D – 60 PLN lub 20 EUR
GRUPA E – 60 PLN lub 20 EUR


c) Uwagi:
1)     Na stronie www turnieju na bieżąco będzie aktualizowana lista zawodników, którzy uregulowali opłatę wpisowego. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o pilny kontakt na adres: chesscup.pl@gmail.com
2)     Zawodnicy zgłoszeni po terminie 20.03.2014 będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.
3)     Osoby (kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres email: biuro@zabrze.org.pl lub w mailu ze zgłoszeniem
4)     W przypadku zawodników nie posiadających rankingu ELO organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.
5)     Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA:
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.chesscup.pl
Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe.

10. HARMONOGRAM TURNIEJU:
sobota 29.03.2014
10.00 — pierwsza runda
11.00 — druga runda
12.00 — oficjalne rozpoczęcie mistrzostw
12.30 — trzecia runda
13.30 — 14.30 — przerwa obiadowa
14.30 — czwarta runda
15.30 — piąta runda
niedziela 30.03.2014
10.00 —szósta runda
11.00 —siódma runda
12.00 — ósma runda
13.00 —dziewiąta runda
14.30 – Zakończenie Turnieju
11. FUNDUSZ NAGRÓD:
a) Grupa OPEN:
Klasyfikacja generalna
Nagrody specjalne
1 miejsce
1100 PLN
Zawodnicy ELO<2100
I – 200 PLN
2 miejsce
900 PLN
Zawodnicy ELO<2000
I – 200 PLN
3 miejsce
700 PLN
Zawodnicy ELO<1900
I – 200 PLN
4 miejsce
600 PLN
Zawodnicy ELO<1700
I – 200 PLN
5 miejsce
500 PLN
Zawodnicy <1500
I – 200 PLN
6 miejsce
400 PLN
Zawodnicy bez ELO FIDE
I – 200 PLN, II – 100 PLN
7 miejsce
300 PLN
Najlepsza kobieta
I – 200 PLN, II – 100 PLN
8 miejsce
200 PLN
Najlepszy junior ur.1996 lub młodszy
I – 200 PLN, II – 100 PLN
9 miejsce
100 PLN
10 miejsce
100 PLN

Nagrody nie są łączone.
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
b) Grupy A, B, C, D, E
Pula nagród rzeczowych wyniesie minimum 15.000zł
Puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie!
Nagrody otrzyma minimum 20% uczestników.
Upominki otrzymają wszystkie dzieci grające w zawodach.
W grupach D i E wszystkie dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa w zawodach!

12. WARUNKI SPECJALNE:
Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie wraz ze śniadaniami dla zawodników węgierskich zgłoszonych do dnia 10 marca 2014.
13. INFORMACJE DODATKOWE:
a) Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
b) Bezpłatny parking – istnieje możliwość zaparkowania na placu przed Spodkiem (od strony ronda).
c) W trakcie turnieju dostępny będzie bufet.
d) Dla dzieci przewidziane są specjalne animacje pomiędzy rundami.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NALEŻY DO DYREKTORA TURNIEJU.