SGdP – Turniej w Warszawie

0
313

Komunikat Organizacyjny/Regulamin

Turniej Mikołajkowy dla Dzieci do lat 14 w Szachach Szybkich  P-13’+2”, organizowany w ramach projektu „Szachiści

grają dla Polonii”, w którym zebrane środki finansowe przeznaczone będą na udział w „Wakacjach z Szachami 2013” .

Warszawa, 02 grudnia 2012r.

 

 

1. Organizatorzy:

Polski Związek Szachowy, Mazowiecki Związek Szachowy, Natoliński Ośrodek Kultury – SM „Wyżyny”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych –  NOK.

2. Termin i miejsce rozgrywek

Zawody odbędą się w dniu 02 grudnia 2012r. w  Natolińskim Ośrodku Kultury, w Warszawie przy ul. Na Uboczu 3 (250m od stacji metra Natolin).  Odprawa techniczna o godz.10:30.  Początek zawodów o godz.11:00.

3. Zgłoszenia

Formalne zgłoszenia do turnieju (wyłącznie dzieci do lat 14 [rok urodzenia 1998 i młodsi]) mogą być dokonywane poprzez  stronę:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4700 , do sędziego turnieju FA Marek Prus na adres sammar@autograf.pl, tel. 600766183, lub na sali gry w dniu zawodów, w godz. 09:00-10:15.

4. Wpisowe

Wpisowe w wysokości 20,00 PLN  należy uiścić w dniu 02/12/2012r. przed zawodami na sali gry, w godzinach 09:00-10:15, nie później niż przed odprawą techniczną. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na niezwykle szczytny cel, tj. na realizację projektu „Szachiści grają dla Polonii”.

5. Weryfikacja uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do turnieju będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4700 , a ostateczna lista zawodników zostanie zatwierdzona na odprawie technicznej, przed rozpoczęciem 1 rundy. Zawodnicy niepotwierdzeni do gry na odprawie technicznej, mogą zostać dopuszczeni do gry od drugiej rundy.

 

 

6. Przepisy, system i tempo gry

Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE, z uwzględnieniem  artykułów dostosowanych do szachów szybkich. Turniej  rozgrywany będzie systemem szwajcarskim, na dystansie  7 rund. Tempo gry wynosić będzie: 13 minut + 2 sekundy za ruch dla zawodnika.

7. Kolejność  miejsc:

Decyduje suma zdobytych punktów, przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza w kolejności: 1.Buchholz średni, 2.Buchholz, 3.Liczba zwycięstw, 4.Progress.

 

 

8. Nagrody

Ze względu na charytatywny charakter zawodów nie przewiduje się nagród pieniężnych.

 Organizator zapewnia upominki od Św.Mikołaja dla wszystkich dzieci grających do ostatniej  7 rundy i uczestniczących w uroczystym zakończeniu turnieju, zaplanowanym na godz. 15:00.

9. Uwagi końcowe

Niniejszy Komunikat funkcjonuje jako  Regulamin Turnieju i jest zamieszczony z plikiem turniejowym na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4700/.

 

OSTATECZNA INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW