SGdP – Turniej w Tomaszowie Lubelskim

0
363

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta

Tomaszowa Lubelskiego

Rozgrywanego w ramach akcji Szachiści grają dla Polonii

 

Tomaszów Lubelski 16.12.2012 r.

 

1. CEL IMPREZY

– Popularyzacja szachów wśród mieszkańców Tomaszowa i regionu

– Wsparcie akcji charytatywnej Polskiego Związku Szachowego „Szachiści grają dla Polonii”, której celem jest zaproszenie na przyszłoroczny obóz „Wakacje z Szachami 2013) dzieci Polaków mieszkających za granicą.

   – Integracja środowiska szachowego

   – Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską

2. ORGANIZATORZY:

– Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim

– Tomaszowski Dom Kultury

– LUKS „Tomasovia” Tomaszów Lubelski

3. TERMIN I MIEJSCE

– turniej odbędzie się w SALI SZACHOWEJ Tomaszowskiego Domu Kultury, ul. Lwowska 72,  w dniu 16 grudnia 2012 r.,

 4. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:

-Zgłoszenia przyjmowane będą:

Przez Internet na serwerze ChessArbiter Pro

http://chessarbiter.com/turnieje.php

Drogą elektroniczna: na adres: rychpro@poczta.onet.pl

Osobiście w dniu imprezy w godz. 9.15-9.45

 

Uczestnikiem turnieju może być każda osoba bez względu na miejsce zamieszkania, płec, wiek, posiadany ranking itd..

5. WPISOWE DO TURNIEJU

 

Kwota uzyskana z wpisowego w całości będzie przeznaczona na niezwykle szczytny cel, tj. na realizację projektu „Szachiści grają dla Polonii” – organizację wakacyjnego obozu szachowego dla polskich dzieci z Ukrainy.

Obowiązuje wpisowe nie mniej niż 10 zł od każdego zawodnika, bez względu na wiek.

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY:

 

Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. Kojarzenie komputerowe. Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.

Wszyscy grają w jednej grupie.

Kwota uzyskana z wpisowego zostanie w całości przekazana na konto akcji „Szachiści grają dla Polonii”.

 

7. NAGRODY

 

– Zwycięzca turnieju otrzyma puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszowa Lubelskiego

– zwycięzcy w kategorii do lat 10,14 i 18 otrzymają puchary ufundowane przez Prezesa Ludowego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie

– trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe

– wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy

– wśród wszystkich uczestników, którzy będą na zakończeniu turnieju zostaną rozlosowane na grody – niespodzianki

Ponadto:

Najlepszy chłopiec i dziewczynka do lat 11 (data ur. 2001 r. lub młodsze) otrzymają prawo udziału w turnieju finałowym, który odbędzie się w I kwartale 2013 r. w Warszawie.

 

8. UWAGI KOŃCOWE

– obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich

– zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie

– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Terminarz Zawodów:

 

Data

Godzina

 

16.12.2012r.

9:00-9:45

Potwierdzenie udziału zawodników

16.12.2012r

9:45:9:55

Odprawa techniczna

16.12.2012r

10:00

Uroczyste otwarcie turnieju

16.12.2012r

10:05-14:50

Rundy I – IX

16.12.2012r

15:00

Uroczyste zakończenie turnieju