SGdP – Turniej w Poznaniu

0
399

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

POZNAŃ, 8 grudnia 2012 r.

1.Cele Turnieju:

Udział w III Akcji Społecznej Polskiego Związku Szachowego „Szachiści grają dla Polonii” i zebranie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2013

Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego

Integracja środowiska szachowego

 

2.Organizatorzy Turnieju:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Sekcja Szachowa AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA POCZTOWIEC Poznań

 

3. Sponsorzy Turnieju „Szachiści grają dla Polonii”:

Dom Wydawniczy „REBIS”

Firma „123 Mio Heiko Hening”

ADK@M Innovation&Technology Group Sp. z o.o.

Klub Uczelniany AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”

 

4. Komitet Honorowy:

Bożena Szydłowska Poseł na Sejm VII kadencji – Przewodnicząca Komitetu

Małgorzata Adamczak – Poseł na Sejm VII kadencji

Dr Izabela Wyszowska – Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia

„WSPÓLNOTA POLSKA”

Tomasz Sielicki – Prezes Polskiego Związku Szachowego – Wiceprzewodniczący

Komitetu

Dr Dariusz Lipiński – Przewodniczący I Parlamentarnego Zespołu Szachowego,

Poseł na Sejm VI kadencji

Jerzy Małecki – Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu

Wojciech Weiss – Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Poznańska

 

5. Patronat Szachowy:

Hanna Ereńska–Barlo – Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Świata Seniorek z 2007 r.

Włodzimierz Schmidt – Wiceprezes ds. Sportowych PZSzach, Arcymistrz Szachowy

 

6. Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska:

Paweł Staniszewski – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, Sędzia grup: 13 – 18 lat i dla

dorosłych

Marek Zboroń – Prezes WZSzach, Sędzia grupy do 12 lat

 

7.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostaną trzy oddzielne turnieje w grupach:

Turniej A dla dzieci do lat 12

Turniej B dla dzieci i młodzieży od lat 13 – 18

Turniej C – Otwarty dla Seniorów – UWAGA: ograniczona liczba miejsc – w Turnieju pierwszeństwo udziału mają Rodzice i Opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w Turniejach A i B

Miejsce rozgrywek:

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4

Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

 

8.Termin: SOBOTA 8 grudnia 2012 r.

Godz. 9.00 – 9.45 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju, wpisowego oraz nowych zgłoszeń

tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń

Godz. 10.15 uroczyste otwarcie Turnieju

Godz. 10.30 rozpoczęcie rozgrywek

Ok. Godz. 14.30 ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju

 

9. Nagrody:

Dla uczestników Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe

Ilość nagród rzeczowych w każdym z turniejów zostanie podana przez Organizatora w trakcie rozgrywek.

 

10. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:

Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl w terminie do 5 grudnia 2012 r.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia (dotyczy juniorów) oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, B lub Turniej C). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu E-mail.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Turnieju otrzymają informację zwrotną drogą mailową.

Wpisowe (płatne na sali gry – przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów: 15 zł od uczestnika.

 

11.Informacje dodatkowe:

Finał III Akcji Społecznej „Szachiści grają dla Polonii” zorganizowany zostanie w Warszawie w I kwartale 2013 r. – udział w Finale wezmą najlepsi uczestnicy Turniejów Wojewódzkich w kategorii do 12 lat

Organizator zapewnia sprzęt szachowy

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia

zdrowotnego.

Marek Zboroń

Sędzia Turnieju