SGdP – Turniej w Płocku

0
352

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII

1.       Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci.

Stworzenie możliwości do sportowej rywalizacji wśród dzieci.

Wsparcie finansowe ogólnopolskiej akcji „Szachiści grają dla Polonii” mającej na celu dofinansowanie „Wakacji z szachami 2013” dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie.

2.       Organizatorzy

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy „GOSTMAT 83” w Gostyninie.

Spółdzielczy Dom Kultury PSML-W.

Polski Związek Szachowy.

Patronat honorowy: Piotr Zgorzelski – Poseł siódmej kadencji Sejmu RP.

3.       Termin i miejsce

02.12.2012r. (niedziela) – Spółdzielczy Dom Kultury PSML-W, ul. Krzywoustego 3, 09-400 Płock.

4.       System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 15 minut na zawodnika.

5.       Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2000 r. i młodsze.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 29.11.2012 r. za pośrednictwem strony www.chessarbiter.com lub telefonicznie pod nr. tel. 604-927-989. W związku z tym, iż ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł – w całości zostanie przekazane na konto Polskiego Związku Szachowego na wsparcie akcji „Szachiści grają dla Polonii”.

6.       Harmonogram

930 – potwierdzenie udziału

945 – odprawa techniczna

1015 – 1415 – rundy I – VII

1430 – zakończenie turnieju

7.       Nagrody

Za miejsca 1 – 3 medale i dyplomy (osobno dla chłopców i dziewczynek),  wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają upominki – niespodzianki.

Najlepszy chłopiec i dziewczynka w turnieju otrzymają prawo udziału w turnieju finałowym, który odbędzie się w I kwartale 2013r. Warszawie.

8.       Kolejność miejsc.

Decyduje suma zdobytych punktów, przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza w kolejności: 1.Buchholz średni, 2.Buchholz, 3.Liczba zwycięstw, 4.Progress.

9.       Sprawy organizacyjne

Organizator zapewnia salę i sprzęt szachowy.

W turnieju obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie dzieci odpowiadają ich rodzice.

Prawo interpretacji niniejszego komunikatu należy do sędziego głównego turnieju.