SGdP – Turniej w Choszcznie

0
367

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY w ramach ogólnopolskiej akcji „Szachiści grają dla Polonii” prowadzonej przez Polski Związek Szachowy, mającej na celu zebranie środków finansowych przeznaczonych na udział w „Wakacjach z Szachami 2013” dzieci Polaków mieszkających na Ukrainie.

REGULAMIN

1. Cel imprezy

Popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu choszczeńskiego.

Zebranie środków finansowych na „Wakacje z szachami 2013” dla dzieci Polaków z Ukrainy.

Integracja środowiska szachowego.

Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.

2. Organizatorzy:

Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,

Choszczeński Dom Kultury.

3.Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie przy ul.

Boh. Warszawy 17 w dniu 08 grudnia 2012 r. (sobota) w godz. 10,00-15,00.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:

Zgłoszenia przyjmowane będą :

przez internet na serwerze ChessArbiter Pro

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/

drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl

osobiście w dniu imprezy w godz. 9,15 – 9,50. .

Uczestnikiem turnieju może być każda osoba bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek, posiadany ranking itd.

5. Wpisowe do turnieju:

Kwota uzyskana z wpisowego zostanie w całości przekazana na konto ogólnopolskiej akcji „ Szachiści grają dla Polonii”.

Obowiązuje wpisowe nie mniej niż 10,00 zł od każdego zawodnika, bez względu na wiek.

6. System rogrywek, tempo gry:

Kojarzenie komputerowe. Tempo gry- 15 minut na partię dla zawodnika.

Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.

O kolejności miejsc decydują kolejno:

liczba zdobytych punktów,

średni Buchholtz,

pełny Buchholtz,

progresja,

liczba zwycięstw.

7. Nagrody:

Pamiątkowe puchary za miejsca I- III, nagrody i wyróżnienia otrzymują najmłodsi zawodnicy turnieju.

8. Uwagi końcowe:

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich.

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Serdecznie zapraszamy wszystkich szachistów do Choszczna !