SGdP – Turniej w Białymstoku

0
373

REGULAMIN I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVIII EDYCJI SZACHOWEJ BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SZKOLNEJ

 

 1. I.       CEL ZAWODÓW:
 • ·         Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności gry.
 • ·         Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.
 • ·         Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
 1. II.    MIEJSCE ROZGRYWEK:
 • ·         Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10

tel. 85 664 46 82, 85 664 46 80; fax 85 654 00 49

III. ORGANIZATOR:

 • ·         MUKS Stoczek 45 Białystok ul. Łagodna 10
 • ·         Sędzia główny – IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
 • ·         Honorowy patronat nad rozgrywkami sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.
 • ·         Zapisy i szczegółowe wyniki na www.chessarbiter.com      

IV. SYSTEM ROZGRYWEK LIGOWYCH:

 • ·         Startują wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci urodzeni w 1993 roku i młodsi.
 • ·        Klasyfikacja indywidualna w ośmiu grupach wiekowych:

–         grupa D10 – dziewczęta do 10 lat     (rocznik 2003 i młodsze),

–         grupa C10 – chłopcy do 10 lat           (rocznik 2003 i młodsi),

–         grupa D13 – dziewczęta do 13 lat     (rocznik 2000 i młodsze),

–         grupa C13 – chłopcy do 13 lat           (rocznik 2000 i młodsi),

–         grupa D16 – dziewczęta do 16 lat     (rocznik 1997 i młodsze),

–         grupa C16 – chłopcy do 16 lat           (rocznik 1997 i młodsi),

–         grupa D20 – dziewczęta do 20 lat     (rocznik 1993 i młodsze),

–         grupa C20 – chłopcy do 20 lat           (rocznik 1993 i młodsi).

 • ·        Klasyfikacja drużynowa w trzech kategoriach:

–         szkół podstawowych,

–         gimnazjów,

–         szkół ponadgimnazjalnych.

V. PROGRAM ZAWODÓW:

 • ·         Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej.
 • ·         Planowane terminy kolejnych rund:

–         I runda:           29 i 30 września 2012 roku

–         II runda:          20 i 21 października 2012 roku

–         III runda:        17, 18 i 24 listopada 2012 roku

–         IV runda:        01, 02 grudnia i 25 listopada 2012 roku

 

Czwarta runda Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej zostanie rozegrana w ramach III Akcji organizowanej przez Polski Związek Szachowy wraz z działaczami z całej Polski. Akcja odbędzie się ph. „Szachiści grają dla Polonii”, zaś jej celem będzie pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z Ukrainy na obóz szachowy „Wakacje z Szachami 2013”. Do gry organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników naszej dyscypliny, niezależnie od wieku i reprezentowanego poziomu. Szachiści zagrają w całym kraju i pokażą jedność środowiska wokół szczytnego celu oraz zademonstrują popularność naszej dyscypliny. Podobnie jak rok temu, na Finał Akcji (w I kwartale 2013 roku) zostaną zaproszeni najlepsi zawodnicy do lat 12 (dziewczynka i chłopiec) wraz z opiekunem. Na stronie http://www.szachiscigrajadlapolonii.pl na bieżąco pojawiają się informacje na temat Akcji oraz komunikaty turniejów.

–         V runda:          12, 13 i 19 stycznia 2013 roku

–         VI runda:        16, 17 i 23 lutego 2013 roku

–         VII runda:       16, 17 i 10 marca 2013 roku

–         VIII runda:     20, 21 i 27 kwietnia 2013 roku

 • ·         W dniach 25-26 maja 2013 roku zostanie rozegrany Turniej Mistrzów niezaliczany do klasyfikacji końcowej.
 • ·         W dniu 25 maja 2013 roku o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników końcowych XVIII edycji oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, LICZBA RUND I TEMPO GRY:

 • ·        7 rund systemem szwajcarskim.
 • ·        Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
 • ·        Dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2000 roku i młodsi grają w soboty – w dwóch oddzielnych grupach:

–         dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi;

–         dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2000 roku i młodsi.

 • ·         Dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1993 roku i młodsi grają w niedziele – w jednej grupie.
 • ·         Początek gry we wszystkich turniejach planuje się o godzinie 10:00.
 • ·         Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przed zawodami od godziny 09:00 oraz na witrynie www.chessarbiter.com

VII. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH RUND:

 • ·         Klasyfikacja indywidualna:

–         O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

–         W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

 • ·         Klasyfikacja drużynowa:

–         O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy).

–         W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

–         Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane są tylko wyniki uzyskane w sobotnich turniejach dziewcząt i chłopców do 13 lat.

–         Do klasyfikacji drużynowej gimnazjów i szkół podnadgimnazjalnych zaliczane są tylko wyniki uzyskane w niedzielnym turnieju dziewcząt i chłopców do 20 lat.

VIII. KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI:

 • ·         Klasyfikacja indywidualna:

–         We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łączną dla ośmiu turniejów.

–         Na wynik końcowy zawodnika składa się suma sześciu najlepszych wyników.

–         Dwa najgorsze rezultaty (siódmy i ósmy) są odrzucane.

–         W przypadku równej liczby punktów decydują wynik odrzucone: siódmy i ósmy.

 • ·         Klasyfikacja drużynowa:

–         Do klasyfikacji końcowej każdej szkole zalicza się punkty uzyskane w ośmiu rundach.

–         W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

IX. WPISOWE:

 • ·         Wpisowe od każdego zawodnika w każdej rundzie wynosi 10 zł

X. NAGRODY INDYWIDUALNE W KOLEJNYCH RUNDACH:

 • ·         Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turniejów do 10 i 13 lat:

I – 150 zł, II – 100 zł, III – 80 zł, IV – 60 zł, V – 50 zł, VI – 40 zł, VII – 30 zł, VIII – 20 zł

 • ·         Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turnieju do 20 lat:
 • ·         Nagrody pieniężne po 30 zł dla najlepszych dziewcząt w turniejach do 10, 13 i 20 lat.
 • ·         Jeden zawodnik otrzymuje jedną nagrodę pieniężną.
 • ·         Dyplomy za miejsca I-III w grupach wiekowych.
 • ·         Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.

I – 250 zł, II – 200 zł, III – 150 zł, IV – 100 zł, V – 80 zł, VI – 60 zł, VII – 50 zł, VIII – 40 zł

XI. NAGRODY W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ LIGI:

 • ·         Klasyfikacja indywidualna:

–         Puchary i medale za miejsca I-III we wszystkich grupach.

–         Dyplomy za miejsca I-VI we wszystkich grupach.

 • ·         Klasyfikacja drużynowa:

–         Puchary i dyplomy dla szkół za miejsca I-VI we wszystkich kategoriach.

–         Medale za miejsca I-III (dla trzech najlepszych zawodników danej szkoły we wszystkich grupach).

XII. TURNIEJ MISTRZÓW:

 • ·         O zakwalifikowaniu się do TM decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w całej Lidze Szkolnej.
 • ·         Startuje po 8 najlepszych dziewcząt i po 8 chłopców w końcowej klasyfikacji turniejów do 10, 13 i 20 lat:

–         D13 – dziewczęta do 10 i 13 lat,

–         C13 – chłopcy do 10 i 13 lat,

–         D20 – dziewczęta do 20 lat,

–         C20 – chłopcy do 20 lat.

 • ·        Tempo gry – po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
  • ·         System gry – kołowy
 • ·        Nagrody:

–         puchary za I miejsca we wszystkich grupach.

–         medale za miejsca I-III we wszystkich grupach.

–         nagrody pieniężne:

I – 300 zł, II – 200 zł, III – 150 zł, IV – 100 zł, V – 80 zł, VI – 60 zł; VII – 40 zł, VIII – 30 zł

XIII. USTALENIA KOŃCOWE:

 • ·         W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 1 lipca 2009 roku” wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach. i FIDE.
 • ·         Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
 • ·         Planowane terminy kolejnych rund mogą ulec zmianom wynikającym z aktualizacji kalendarzy PZSzach. i Podl. Zw. Szach. oraz z powodu innych wydarzeń.
 • ·         Prawo interpretacji niniejszego komunikatu należy do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

/…/ Leszek Zega