SGdP – jubileuszowy turniej w Olkuszu

0
395

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

XX MIĘDZYNARODOWEGO INTEGRACYJNEGO „GWIAZDKOWEGO”

TURNIEJU SZACHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

W OLKUSZU

POD PATRONATEM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

OLKUSZ 7-9.XII. 2012

 

1. ORGANIZATORZY:

– Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

– UKS CZARNY KOŃ  OLKUSZ

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Kierownik imprezy szachowej – Waldemar Czarnota

 Partnerem imprezy jest MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI oraz Polski Związek Szachowy

2. CEL TURNIEJU

– Umożliwienie nawiązania kontaktów sportowych dzieci i młodzieży w obsadzie międzynarodowej

– Popularyzacja sportu szachowego

– Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych

– Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia doświadczeń sportowych

3. TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie w dniach 7-9 grudnia 2012 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a

Przyjazd  ekip i zawodników indywidualnie  w dniu 7 grudnia 2012r.

– Punkt konsultacyjny-główne wejście do Miejskiego Ośrodka Kultury ul.Fr.Nullo 29 – od godz. 12.00  w dn. 7.XII wszyscy  będą kierowani do miejsc zakwaterowania.

– Uroczyste otwarcie  XX  Międzynarodowego Integracyjnego Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci i Młodzieży- 8.XII.2012.r godz. 9.00.    Hala Sportowa MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1a

Odprawa techniczna 7 grudnia br. o godz. 20.30 w auli MOK

Obecność na odprawie technicznej obowiązkowa!

UWAGA! Po weryfikacji list startowych na odprawie technicznej organizator zamyka listy i nie dopuszcza żadnego dodatkowego zawodnika!

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) nadesłanie zgłoszenia na adres:

jacek_matlak@wp.pl z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, pełnej daty urodzenia i zaznaczenia ewent. posiadanej kategorii szachowej wraz z potwierdzeniem wpisowego.

b) wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubu UKS

Czarny Koń Olkusz  nr 18 2490 0005 0000 4500 1673  3233 do dn. 30. XI. 2012r. Po w/w terminie  wpisowe 80 zł płatne w dniu przyjazdu.

c) przedłożenia  dowodu  daty  urodzenia  ( legitymacja szkolna, szachowa lub  wpis w dowodzie osobistym rodziców).

d) TERMIN ZGŁOSZEŃ – DO 30.XI.2012r.UWAGA! Ważna data wpływu!

e) Instytucje delegujące (kluby, rodzice itp.) są zobowiązani do ubezpieczenia zawodników.

Informacje  telefon:   32 / 6431120,  6431539  fax:  32 / 7545296

Oficjalna strona turnieju : www.turniejgwiazdkowy.pl

 5. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej indywidualny – system szwajcarski – oddzielnie dziewczęta i chłopcy w czterech grupach wiekowych.

 PODZIAŁ NA GRUPY:

Grupa „A” – dziewczęta ur. w roku 2005 i młodsze

Grupa „B” – chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi

Grupa „C” – dziewczęta ur. w roku 2003 i młodsze

Grupa „D” – chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi

Grupa „E” – dziewczęta ur. w roku 2000 i młodsze

Grupa „F” – chłopcy ur. w roku 2000 i młodsi

Grupa „G” – dziewczęta ur. w roku 1997 i młodsze

Grupa „H” – chłopcy ur. w roku 1997 i młodsi

*Z okazji XX- lecia zostanie rozegrany Jubileuszowy Turniej  Szachowy dla rodziców dzieci uczestniczących w XX Międzynarodowym Integracyjnym Gwiazdkowym Turnieju Szachowym Dzieci i Młodzieży w dniu 8.XII tempem P’-15’

 ILOŚĆ RUND I TEMPO GRY

Wszystkie grupy – 2 x 30 min, IX rund (system szwajcarski).

Rundy I – V rozegrane zostaną w sobotę 8 grudnia, początek rundy po oficjalnym otwarciu ok. godz.9.30.

Rundy VI-IX  w  niedzielę 9 grudnia początek godz. 9.00. Zakończenie i rozdanie nagród przewidziane jest w niedzielę 9 grudnia około godz. 15.00.

 6. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie po dokonaniu pisemnej rezerwacji do dn. 30 listopada 2012r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, 32-300 Olkusz ul. Fr.Nullo 29 fax: 32 7545296,   e-mail:  sekr@mok.olkusz.pl 

rezerwacja ważna tylko w przypadku wpłacenia 30 % całej kwoty od poszczególnych osób lub ekip na konto MOK w Olkuszu (ilość miejsc ograniczona; hotele: BURSA SZKOLNA,  REALBUD, VICTORIA, nowooddany DWOREK PRZY LESIE, CABAŁA COMPLEX)

KONTO:  Bank PEKAO S.A. 52 1240 4940 1111 0000 5496 1140 Ceny w zależności od standardu zakwaterowania od 70 zł osobodzień. Możliwość zarezerwowania samych obiadów w cenie 15 zł. dla osób bez zakwaterowania

UWAGA! Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi!

Medaliści MEJ i MŚJ szachach klasycznych w 2012r nie płacą wpisowego, organizator gości ich w dniach 7-9.XII na swój koszt !

 7. NAGRODY

Sponsorem głównym turnieju jest Alior Bank

PULA NAGRÓD w Turnieju – minimum 40.000 zł.

I miejsca w grupach A i B – 500 zł + puchar

I miejsca w grupach C-H – TABLET + puchar

Nagrody specjalne dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w turnieju za min. 2000zł.

Klasyfikacja drużynowa – puchary + słodycze

– W każdej grupie przewidziano nagrody dla osób niepełnosprawnych.

– Pełna lista sponsorów i podział nagród zostanie podany w dniu rozpoczęcia zawodów.

– Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.

Kojarzenie komputerowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji

niniejszego regulaminu.

UWAGA! Gośćmi imprezy będą : TV, radio i prasa.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej!

Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy