Regulamin Akcji

1
656

Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2013

 1. Cel AkcjiCelem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:
 1. Popularyzacja szachów w całym kraju.
 2. Integracja środowiska szachowego.
 3. Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2014”.
 4. Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
 5. Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
 6. Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.
 1. Zasięg Akcji Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Organizator AkcjiOrganizatorem  akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy
 3. Czas trwania AkcjiAkcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2013 r. 
 4. UczestnictwoPrawo do uczestnictwa w zawodach ma każda osoba potrafiąca grać w szachy. 
 5. Założenia Akcji
 1. Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest każdy członek PZSzach.
 2. Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.
 3. Turniej powinien być zgłoszony do PZSzach minimum tydzień przed rozpoczęciem.
 4. PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.
 5. Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.
 6. Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy należy do organizatora turnieju,
 1. Uprawnienia organizatora turnieju
 1. Każdy organizator turnieju, który wpłaci na rzecz Akcji co najmniej 250 zł, nabywa prawo do oddelegowania dwójki dzieci do lat 12 wraz z opiekunem do Finału akcji rozegranego w I kwartale 2014 roku. Dzieci powinny być różnych płci.
 2. Każdy organizator ma prawo do opublikowania sprawozdania z turnieju na stronie akcji.
 3. Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT  lub innym oficjalnym medium PZSzach.
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.
 2. Osoba kontaktową w PZSzach jest: Stanisław Praczukowski, stasiek.praczukowski@o2.pl , tel.22 841 92 92.