Regulamin Akcji 2014

0
425

 

Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2014”

I Cel Akcji: Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:

 • Popularyzacja szachów w całym kraju.
 • Integracja środowiska szachowego.
 • Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2015”.
 • Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
 • Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
 • Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

II Zasięg Akcji: Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III Organizator Akcji: Organizatorem  akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

IV Czas trwania Akcji: Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w miesiącach: listopadzie, grudniu 2014 r. oraz w szczególnych przypadkach w styczniu, lutym 2015 r.

 1. Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest każdy członek PZSzach.
 2. Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.
 3. Komunikat turnieju powinien być przysłany do akceptacji PZSzach minimum 14 dni przed rozpoczęciem, a po zakończeniu turnieju organizator jest zobowiązany do przesłania do PZSzach krótkiego sprawozdania ze zdjęciami.
 4. PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.
 5. Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.
 6. Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy należy do organizatora turnieju
 7. Każdy organizator turnieju, który wpłaci na rzecz Akcji co najmniej 250 zł, nabywa prawo do oddelegowania dwójki dzieci do lat 12 wraz z opiekunem do Finału akcji rozegranego w marcu-kwietniu 2015 roku. Dzieci powinny być różnych płci. Zasady delegowania dzieci do Finału powinny być wyraźnie określone w komunikacie turnieju przesłanym do akceptacji PZSzach i po akceptacji nie mogą już ulec zmianie.
 8. Każdy organizator ma prawo do opublikowania sprawozdania z turnieju na stronie akcji.
 9. Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT  lub innym oficjalnym medium PZSzach.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.
 11. Osoba kontaktową w PZSzach jest: Krzysztof Góra, tel. 533 98 66 57,
  e-mail do Akcji: gorabarb@gmail.com