Komunikat finału SGdP.

0
580

CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY „SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII”

  1. Cel Akcji:

Celem akcji Szachiści grają dla Polonii jest:

  • Popularyzacja szachów w całym kraju.
  • Integracja środowiska szachowego.
  • Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2017”.
  • Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
  • Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
  • Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

 

  1. Zasięg Akcji:

Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

III. Organizator Akcji:

Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

 

  1. Część finałowa

Finał odbędzie się w dniu 28 marca 2017 (wtorek), w godzinach 11:00 – 15:30 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wejście B2, piętro II.

 

Harmonogram:

10:00 – 11:00– przybycie dzieci wraz z opiekunami do Senatu.

11:00 – 11:30– powitanie dzieci przez zaproszonych gości

11:30 – 14:00– turniej szachowy

14:00 – 15:00– zwiedzanie Senatu / obiad

15:00 – 15:30– zakończenie

 

  1. Zgłoszenia

Prosimy organizatorów turniejów mikołajkowych z cyklu „Szachiści grają dla Polonii”, którzy dokonali wpłaty minimum 300 zł na konto Polskiego Związku Szachowego o wskazanie czworga dzieci nominowanych do udziału w Turnieju Finałowym w Senacie.

Dane dzieci: nazwisko, imię, PESEL oraz dane opiekunów (1 opiekun na 4 dzieci): nazwisko, imię, PESEL, e-mail, nr telefonu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2017r.  na adres e-mail: anny29@wp.pl.

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnych (dzieci) oraz dowodów osobistych (opiekunowie)! Bez tych dokumentów nie będzie możliwe wejście do budynku Senatu.

 

W holu przy wejściu do Senatu (wejście B2) będzie weryfikowana lista wszystkich osób uczestniczących w turnieju. Ze względów bezpieczeństwa osoby wcześniej nie zgłoszone nie będą mogły wejść na turniej.

Z góry dziękujemy za punktualne przybycie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 531 909 899 (p. Anna Mrozińska) lub mailowo biuro@pzszach.org.pl.