Finał w Senacie – 17 maja 2016.

0
510

CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY „SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII”

I Cel Akcji:

Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:

  • Popularyzacja szachów w całym kraju.
  • Integracja środowiska szachowego.
  • Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2016”.
  • Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
  • Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
 • Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

 

II Zasięg Akcji:

Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III Organizator Akcji:

Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jestPolski Związek Szachowy.

IV Część finałowa

Finał odbędzie się w dniu17 maja 2016 (wtorek), w godzinach11:00 – 15:30 wSenacie Rzeczypospolitej Polskiej, wejścieB2, piętroII.

Poniżej prezentujemy scenariusz akcji finałowej:

– 10:00 – 11:00– przybycie dzieci wraz z opiekunami do Senatu.

11:00 – 11:30– powitanie dzieci przez zaproszonych gości oraz wręczenie Honorowych Odznak i znaczków „Przyjaciela Szachów

– 11:30 – 14:00– turniej szachowy

– 14:00 – 15:00– zwiedzanie Senatu / obiad

– 15:00 – 15:30– zakończenie

V Zgłoszenia

Prosimy organizatorów turniejów mikołajkowych z cyklu „Szachiści grają dla Polonii”, którzy dokonali wpłaty minimum 200 zł na konto Polskiego Związku Szachowego o wskazanie czworga dzieci nominowanych do udziału w Turnieju Finałowym w Senacie.

Dane dzieci: nazwisko, imię, PESEL oraz dane opiekunów (1 opiekun na 4 dzieci):nazwisko, imię, PESEL, e-mail, nr telefonu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2016 r. na adres e-mail: anny29@wp.pl

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnych (dzieci) oraz dowodów osobistych (opiekunowie)!

W holu kancelarii (wejście B2) będzie lista z nazwiskami wszystkich uczestników.

Z góry dziękujemy za punktualne przybycie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem22 841 41 92 lub mailowo biuro@pzszach.org.pl .