SGdP – Turniej w Toruniu

0
362

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia 2013

Regulamin rundy III – specjalnej

Cele turnieju

Popularyzacja szachów wśród mieszkańców Torunia i regionu.

Wsparcie akcji charytatywnej Polskiego Związku Szachowego „Szachiści grają dla Polonii

(www.szachiscigrajadlapolonii.pl), której celem jest zaproszenie na przyszłoroczny obóz „Wakacje z Szachami 2013” dzieci Polaków mieszkających na Ukrainie.

Organizator, termin i miejsce

Organizatorem turnieju jest Komitet Rodzicielski przy OPP „Dom Harcerza” w Toruniu.

Turniej odbędzie się w sobotę 1 grudnia 2012 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 7.

Otwarcie turnieju nastąpi o godzinie 10.00.

Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może uczestniczyć każdy, kto dokona wcześniejszego zapisu w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2012 r. za pomocą poczty elektronicznej (gpopp@o2.pl ), w serwisie CA (adresy w dalszej części regulaminu) lub telefonicznie pod nr 783742665, ewentualnie w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.00 (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zamiast wpisowego każdy uczestnik jest zobowiązany do wsparcia finansowego akcji „Szachiści grają dla Polonii”: dorośli w wysokości min. 10 zł, młodzież min. 5 zł, a dzieci min. 3 zł.

System rozgrywek oraz tempo gry

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem P’15 (15 minut dla zawodnika na partię). Sędziował będzie sędzia klasy II Krzysztof Woźniak.

Zgodnie z zasadami cyklu Grand Prix Torunia 2013 (http://www.uksopp.cba.pl ) przewidziane są dwie odrębne grupy turniejowe:

grupa DZIECI (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4475/ ) z wyodrębnieniem kategorii wiekowych do lat 10 (rocznik 2003 i młodsi), do lat 12 (20012002) i do lat 15 (19982000), grupa MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4474/ ) z wyodrębnieniem kategorii Open Junior (rocznik 1995 i młodsi) i Open Senior (rocznik 1994 i starsi).

Nagrody

Najlepsi we wszystkich kategoriach wiekowych (do lat 10, do lat 12, do lat 15, Open Junior i Open Senior) otrzymają nagrody rzeczowe.

Najlepsza juniorka i najlepszy junior z rocznika 2000 (lub młodszego), grający w kategorii Open Junior, uzyska możliwość udziału w specjalnym turnieju podsumowującym akcję „Szachiści grają dla Polonii”, który odbędzie się w Sejmie lub Senacie RP w I kwartale 2013 r. Jeżeli w kategorii Open Junior nie wystąpi szachistka/szachista z rocznika 2000 (lub młodszego), prawo do udziału w turnieju specjalnym przejdzie na najlepszą zawodniczkę/zawodnika z kategorii do lat 12.

Pozostałe informacje

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach z 2007 r. wraz z później wprowadzonymi zmianami przez FIDE i PZSzach.

Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne. Wszelkie sporne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia lub kierownik turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju.

Sprzęt do gry, tj. szachownice, bierki i zegary zapewnia organizator.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem gpopp@o2.pl.

Kierownik turnieju Koordynator z ramienia PZSzach

/-/ Paweł Pawłowski /-/ Winicjusz Drozdowski