SGdP – Regulamin na rok 2015/16.

0
430Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2015”

I Cel Akcji: Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:
•Popularyzacja szachów w całym kraju.
•Integracja środowiska szachowego.
•Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2016”.
•Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
•Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
•Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

II Zasięg Akcji: Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III Organizator Akcji: Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

IV Czas trwania Akcji: Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w ramach Turniejów Mikołajkowych w terminie 1 listopada do 20 grudnia 2015 r.

1.Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest członek PZSzach wytypowany przez WZSzach.

2.Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.

3.Komunikat turnieju powinien być przysłany do akceptacji PZSzach minimum 14 dni przed rozpoczęciem, a po zakończeniu turnieju organizator jest zobowiązany do przesłania do PZSzach krótkiego sprawozdania ze zdjęciami.

4.PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.

5.Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.

6.Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy należy do organizatora turnieju

7.Każdy organizator turnieju, który wpłaci na rzecz Akcji co najmniej 200 zł, nabywa prawo do oddelegowania czterech zawodnikówi do lat 12 (ur. 2003 i młodsi) wraz z opiekunem do Finału Akcji w Parlamencie RP planowanego w marcu-kwietniu 2016 roku. Zasady delegowania dzieci do Finału powinny być wyraźnie określone w komunikacie turnieju przesłanym do akceptacji PZSzach i po akceptacji nie mogą już ulec zmianie.

8.Każdy organizator ma prawo do opublikowania sprawozdania z turnieju na stronie akcji.

9.Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT lub innym oficjalnym medium PZSzach.

10.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.

11.Osoba kontaktową w PZSzach jest: Anna Mrozińska, tel. 531-909-899, e-mail do Akcji: anny29@wp.pl