Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej.

0
748

MPAP 2016 logo 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Mistrzostwach Polski Administracji Publicznej, które rozegrane zostaną w dniach 9-10 grudnia 2016 w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Patronat nad zawodami przyjęła Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło.

MPAP 2016 logo

Po udanym debiucie tych mistrzostw rok temu rozszerzono uczestnictwo do wszystkich podmiotów związanych z administracją publiczną i tak zagrać w nich mogą reprezentujący następujące organizacje:

a. Parlament,
b. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d. Ministerstwa,
e. Urzędy Centralne,
f. Urzędy Wojewódzkie,
g. Najwyższą Izbę Kontroli,
h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
j. Organy administracji samorządowej,
k. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
l. Służby mundurowe,
m. Pozostałe instytucje administracji publicznej oraz emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

9 grudnia rozegrane zostaną zawody w szachach błyskawicznych, a dzień później w szachach szybkich.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszanie się indywidualnie, ale też budowania drużyn i godne reprezentowanie swoich instytucji. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Oficjalna strona zawodów.