Licencje sędziowskie FIDE

0
510

od 1 stycznia 2013 roku FIDE wprowadza licencje sędziowskie uprawniające do sędziowania turniejów klasyfikowanych w rankingu FIDE. Turnieje sędziowane przez osobę nie posiadającą licencję FIDE nie będą liczone do rankingu.

Licencje przyznawane są jednorazowo, pod warunkiem posiadania statusu aktywnego arbitra. Procedura przyznawania licencji składa się z 4 kroków:

1) Federacje krajowe wysyłają do FIDE listę sędziów (od sędziego krajowego wzwyż),

2) FIDE wystawia rachunek federacjom,

3) Federacje zbierają opłaty od sędziów i przekazują FIDE,

4) FIDE przesyła licencje uprawniające do sędziowania turniejów klasyfikowanych w rankingu FIDE.

Cennik Licencji:
a) Kategoria A – International Arbiters: 300 €
b) Kategoria B – International Arbiters: 200 €
c) Kategoria C – International Arbiters 160 €, FIDE Arbiters 120 €
d) Kategoria D – International Arbiters 100 €, FIDE Arbiterss 80 €
e) Sędziowie krajowi: 20 €