Dziś ostatnia szansa by zapisać się na turniej!! 21-22 marca, w Katowicach, odbędzie się III Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej!

0
338
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III SZACHOWEGO TURNIEJU PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
KATOWICE-MCK, 21-22.03.2015
1. ORGANIZATORZY:
Miasto Katowice
Miasto Miszkolc
Śląski Związek Szachowy

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

HETMAN Katowice
UKS Pałac Młodzieży Katowice
UKS 21 Podlesie
Akademicki Związek Sportowy

3. TERMIN I MIEJSCE:

21-22.03.2015, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Wojciecha Kilara, Katowice
(Nowo oddany budynek pomiędzy Spodkiem, a NOSPR)

4. STRONA INTERNETOWA:

www.chesscup.pl
5. SĘDZIA GŁÓWNY, DYREKTOR TURNIEJU
Sędzia główny: IA Łukasz Brożek, email: brozeklukasz@gmail.com
Dyrektor turnieju: Łukasz Turlej, email: chesscup.pl@gmail.com

6. SYSTEM ROZGRYWEK:
a) Indywidualny turniej szachowy grany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
b) Grupy turniejowe:
GRUPA OPEN FIDE – turniej otwarty dla wszystkich chętnych, klasyfikowany do ELO RAPID
GRUPA A – juniorzy rocznik 2001 lub młodsi
GRUPA B – juniorzy rocznik 2003 lub młodsi
GRUPA C – juniorzy rocznik 2005 lub młodsi
GRUPA D – juniorzy rocznik 2007
GRUPA E – juniorzy rocznik 2008 lub młodsi
c) Tempo gry:
GRUPA OPEN – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA A – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA B – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA C – 2 x 15minut + 10 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii
GRUPA D – 2 x 30minut na całą partię, możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej
GRUPA E – 2 x 30minut na całą partię, możliwość uzyskania IV i V kategorii szachowej

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Przesłanie zgłoszenia do dnia 9.03.2015 w systemie chessarbiter lub nadesłanie na adres chesscup.pl@gmail.com zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, aktualny ranking, datę urodzenia, nazwę klubu oraz nazwę grupy rozgrywkowej.
Z uwagi na wizytę Prezydentów Państw, konieczne jest też podanie nr PESEL i imienia ojca lub numeru paszportu (zawodnicy zagraniczni).

b) Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 9.03.2015 przelewem na konto:
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
Śląski Związek Szachowy w Katowicach
ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze
Koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: TSz Katowice – i podaniem, jakich zawodników dotyczy opłata.
Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa związane z wizytą Prezydentów Polski i Węgier, po 9.03.2015 nie będzie możliwości zgłoszenia się do zawodów!

8. WPISOWE:
GRUPA OPEN FIDE – 50 PLN lub 13 EUR (GM, WGM, IM, WIM zwolnieni z opłat)
GRUPY: A, B, C, D, E – 40 PLN lub 10 EUR
Przy większych grupach (10+ zawodników) bardzo prosimy o realizowanie wpłat przez kluby. Przy takich wpłatach istnieje możliwość uzyskania rabatu nawet do 25% całości wpłacanej kwoty. Prosimy o kontakt emailowy: alfred.maslanka@gmail.com
c) Uwagi:
1)    Na stronie www turnieju na bieżąco będzie aktualizowana lista zawodników, którzy uregulowali opłatę wpisowego. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o pilny kontakt na adres: chesscup.pl@gmail.com
2)    Zawodnicy opłacający wpisowe po terminie 9.03.2015 będą dopuszczani do turnieju w miarę wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.
3)    Osoby (kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres email: alfred.maslanka@gmail.comlub w mailu ze zgłoszeniem
4)    W przypadku zawodników nie posiadających rankingu ELO organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu.
5)    Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA:
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej publikowanej pod adresem www.chesscup.pl
Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe. Z uwagi na konieczność przejścia procedury bezpieczeństwa prosimy o dotarcie na salę gry przed godziną 9.00!

10. HARMONOGRAM TURNIEJU
sobota 21.03.2015
9.30 — pierwsza runda
11.05 — oficjalne rozpoczęcie mistrzostw z udziałem Prezydentów Polski i Węgier
11.30 — druga runda
12.30 — trzecia runda
13.30 — 14.30 — przerwa obiadowa
14.30 — czwarta runda
15.30 — piąta runda
niedziela 22.03.2015
10.00 —szósta runda
11.00 —siódma runda
12.00 — ósma runda
13.00 —dziewiąta runda
14.30 – Zakończenie Turnieju
11. FUNDUSZ NAGRÓD 32.000 PLN:
a) Grupa OPEN 16.000PLN:
Klasyfikacja generalna
Nagrody specjalne
1 miejsce
4000 PLN
Zawodnicy ELO<2300
200 PLN
2 miejsce
3000 PLN
Zawodnicy ELO<2200
200 PLN
3 miejsce
2000 PLN
Zawodnicy ELO<2100
200 PLN
4 miejsce
1000 PLN
Zawodnicy ELO<2000
200 PLN
5 miejsce
700 PLN
Zawodnicy ELO<1900
200 PLN
6 miejsce
600 PLN
Zawodnicy ELO<1800
200 PLN
7 miejsce
500 PLN
Zawodnicy ELO<1700
200 PLN
8 miejsce
400 PLN
Zawodnicy ELO<1600
200 PLN 
9 miejsce
300 PLN
Zawodnicy ELO<1500
200 PLN
10 miejsce
200 PLN
Zawodnicy ELO<1400
200 PLN
11 miejsce
200 PLN
Najlepsza kobieta
I- 200 PLN II-100 PLN
12 miejsce
200 PLN
Najlepszy senior ur.1955 lub starszy
I- 200 PLN II-100 PLN
Najlepszy junior ur.1997 lub młodszy
I-200 PLN II-100 PLN
Nagrody nie są łączone.
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
b) Grupy A, B, C, D, E
Pula nagród rzeczowych wyniesie minimum 16.000zł
Puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie (osobno wśród dziewcząt i chłopców)!
Nagrody otrzyma minimum 20% uczestników.
Upominki otrzymają wszystkie dzieci grające w zawodach.
Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa w zawodach!
W grupie E, każdy z uczestników otrzyma medal za udział w zawodach!

12. HOTEL, WARUNKI SPECJALNE
Organizator oferuje noclegi w preferencyjnych cenach:
a) Park Hotel**** Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37
Pokój 2 osobowy ze śniadaniami – 200zł/doba
Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 160zł/doba
b) Ibis Budget Hotel Centrum Katowice, Aleja Roździeńskiego 18
Pokój 2 osobowy ze śniadaniami – 140zł/doba
Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 120zł/doba
Zamówienia należy przesyłać do 15.03.2015 na adres: chesscup.pl@gmail.com
Organizator zapewnia:
a) darmowe noclegi ze śniadaniami dla 5 najwyżej rozstawianych zawodników (ELO RAPID), zgłoszonych do dnia 1.03.2015
b) specjalne warunki zakwaterowania dla grup zawodników węgierskich zgłoszonych do dnia 1.03.2015.
13. INFORMACJE DODATKOWE:

a) Zawodnicy na czas mistrzostw ubezpieczają się we własnym zakresie.
b) Bezpłatny parking – przy ulicy Olimpijskiej (za NOSPR).
c) Udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów.
d) Dla dzieci przewidziane są specjalne animacje pomiędzy rundami.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORA.